Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

2 Erikslustvägen
Malmö, Skåne län, 217 52
Sweden

Sagoy Gallery

Om

Goy Persson has a long standing involvement with art and poetry. He founded and directed the Nässjö Poetry festival for 20 years and was the artistic director of the first Nordic Poetry Festival in China in 2004. Also serving as the Cultural Director of Jönköping county Council for nearly 30 years, he oversaw the planning and programming of art exhibitions, photo, film and dance events.

In 2008, Goy started Galleri Sagoy in Malmö. The gallery mainly represents Swedish artists.

Goy's collection of poems: Bland de tecken jag äter från andras tallrikar 1999, Vinterhetta 2002 and I botten är vi alla Ica 2008. He also wrote the text in photographer Arne Gustafssons photo books Byn-Retur, Mitt 70-tal and Mig finner ingen.

Goy has participated in several international poetry festivals in Israel, Mexico, Colombia and Havana Cuba.


Sagoy Gallery

Beläget i Malmö, som specialiserat sig på svenska lokala konstnärer.


Goy Persson

Goy Persson startade och drev Nässjö Poesifestival under 20 år. Han var konstnärlig ledare för den första nordiska poesifestivalen i Kina 2004.

Efter att ha arbetat med konstutställningar, planering av konstnärlig utsmyckning, foto, film dans och bildkonst bl.a. i festivalform under närmare trettio år som kulturchef vid landstinget i Jönköpings län, startade han Galleri Sagoy i Malmö, vilket han har drivit sedan 2008, huvudsakligen inriktat på svensk konst.

Goy Perssons diktsamling Bland de tecken jag äter från andras tallrikar kom 1999, Vinterhetta 2002, I botten är vi alla Ica, 2008. Han skrev även texten till fotografen Arne Gustafssons fotoböcker Byn-Retur, Mitt 70-tal och Mig finner ingen.

Goy Persson har medverkat med poesiuppläsningar vid ett flertal internationella poesifestivaler, tex. i Israel, Mexiko, Colombia och under flera år i Havanna på Kuba.


Publikationer

Konstnärer samarbets böcker