Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

2 Erikslustvägen
Malmö, Skåne län, 217 52
Sweden

Sagoy Gallery

Nyheter

Malmö Gallerinatt

E Ashley Fox

Malmö Gallerinatt

Malmö Gallerinatt är i år, 2016, lördagen den 24 september kl. 18.00–24.00

Konstfrämjandet Skåne arrangerar Malmö Gallerinatt. Sedan starten 1997 har den sista lördagen i september kommit att betyda en årlig höjdpunkt för alla konstintresserade, då Malmös många gallerier och större konstinstitutioner håller gemensamt kvällsöppet mellan kl. 18-24. Varje år medverkar ca 40 deltagare och kvällen bjuder på många olika sorters konstuttryck.

Malmö Gallerinatt visar på bredden i Malmös rika och mångfacetterade konstliv. Det som gör Malmö Gallerinatt speciell är att alla stadens aktörer, från de stora institutionerna till mindre och ideellt drivna gallerier, samlas under ett gemensamt event. Denna typ av samexistens mellan konstlivets olika instanser är helt unik för Malmö. Under Malmö Gallerinatt görs upp till 40 000 besök på stadens gallerier och utställningsrum. Ingen annanstans i Sverige finns en gallerinatt i så stor skala!

Vad händer under kvällen?

Guidade visningar
Följ med våra kunniga guider på en visning! Till fots, på cykel, per buss, med olika teman och på åtta olika språk. Varje visning har tre till fyra stopp vardera.

Gå på vernissage eller finissage
Var först att se något nytt eller ta sista chansen – under Malmö Gallerinatt 2015 har inte mindre än 17 utställningar vernissage och fyra finissage.

Mångfald av konstuttryck
På Malmö Gallerinatt finns ett stort antal konstnärliga uttryckssätt representerade – måleri, skulptur, foto, design, performance och installationer – här finns något för alla!

Fullspäckat program
Kolla in vad som händer under kvällen på ditt favoritgalleri eller besök en temporär pop-up utställning. Lyssna på ett artist talk, delta i en workshop eller upplev olika former av ljudkonst.

http://skane.konstframjandet.se/projekt/171-2/