Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

2 Erikslustvägen
Malmö, Skåne län, 217 52
Sweden

Sagoy Gallery

Priority by Desirée Burenstrand & Hildegard Skowasch

Calendar

Back to All Events

Priority by Desirée Burenstrand & Hildegard Skowasch


  • Sagoy Gallery 2 Erikslustvägen Malmö, Skåne län, 217 52 Sweden (map)

Priority by Desirée Burenstrand & Hildegard Skowasch

3 September through 11 September 2016
Reception: 3 September 13.00 to 16.00

Sagoy Gallery
Erikslustvägen 2
Malmö 216 52
Sweden

Hours:
Thursday – Friday 15.00 – 17.30
Saturday – Sunday 13.00 – 16.00
Or by appointment

Hildegard Skowash (GE) och Désirée Burenstrand (SE) möttes i Berlin 2011 då Désirée var gästande konstnär i Ateljé-kollektivet Mengerzeile.Efter Désirées flytt till Malmö 2012, påbörjades en dialog mellan konstnärerna i form av teckningar. Hildegard sände Désirée en teckning med posten. Désirée svarade på denna genom att skapa en ny teckning som skickades till Hildegard för respons, och så var utbytet igång och så har korrespondensen fortsatt. Nu visas ett urval av alla de teckningar de skapat i dialogen. Teckningarna är i skiftande teknik och motiven är influerade av konstnärernas vardag och bildspråk. Utställningen Priority präglas av en variationsrikedom, där humor och dråplighet samsas med allvar och inslag av ljud. 

Hildegard Skowash (GE) och Désirée Burenstrand (SE) met in Berlin 2011 when Désirée was a guest artist at the Artists studios at Mengerzeile. When Désirée moved to Malmö 2012, a dialogue in drawings started between the artists. Hildegard sent Désirée a drawing by post. Désirée responded to the drawing, by creating a new one. Which was sent to Hildegard for response, and so the exchange had started. In this form the correspondence has continued. 

A selection of drawings from the dialogue is now exhibited. The drawings are in various techniques and the subjects are influenced by the artists everyday life and imagery. The exhibition Priority is characterized by a variety of humour and severity, besides seriousness and elements of sound.

https://www.facebook.com/events/1153948378000154/

Earlier Event: August 13
Ida Thunström